Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden van levering van diensten en producten door MID Solutions BV.

 

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing. Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos per e-mail toe. U kunt op deze pagina echter ook direct een exemplaar downloaden. Klik hier voor de voorwaarden.